3:44 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 11, 7656

    Monthly Archives: ตุลาคม 2013

    เดือนสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญข้าวจี่

    Written by | ตุลาคม 23, 2013 | 1
    บุญข้าวจี่
    “เดือนสามค้อย เจ้าหัวคอยปั้นเข้าจี่ เข้าจี่บ่ใส่น้ำอ้อย จัวน้อยเช็ดน้ำตา”  สุภาษิตคำพังเพยผญาอีสาน ที่พรรณาเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวจี่ หรือ “ข้าวกี่”   ในราวๆ เดือนสาม ซึ่งจะตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา หรือวันเพ็ญเดือนสาม รุ่งเช้า ชาวบ้านจะมีการนำข้าวจี่ไปถวายพระสงฆ์