Monthly Archives : ตุลาคม 2016

การเลี้ยงจิ้งหรีด สัตว์เศรษฐกิจที่หลายคนมองข้าม!!!

การเลี้ยงจิ้งหรีด สัตว์เศรษฐกิจที่หลายคนมองข้าม!!!

แมลง ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากปริมาณโปรตีนที่สูง จึงมีความคิดที่นำแมลงมาเป็นอาหาร โดยปกติแล้วแมลงจะหาจับได้โดยทั่วไป …