3:44 pm - วันพฤหัส ธันวาคม 11, 1225

  Monthly Archives: ตุลาคม 2016

  การเลี้ยงจิ้งหรีด สัตว์เศรษฐกิจที่หลายคนมองข้าม!!!

  Written by | ตุลาคม 1, 2016 | 1
  การเลี้ยงจิ้งหรีด
  แมลง ได้มีบทบาทมากขึ้นในการเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากปริมาณโปรตีนที่สูง จึงมีความคิดที่นำแมลงมาเป็นอาหาร โดยปกติแล้วแมลงจะหาจับได้โดยทั่วไป แต่เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่มากขึ้น จึงได้มีการเริ่มทำฟาร์มแมลงขึ้นมาทดแทนกันอย่างแพร่หลาย และเมื่อกล่าวถึงแมลงที่เป็นที่นิยมที่สุดชนิดหนึ่งแล้ว

  ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)

  Written by | ตุลาคม 1, 2016 | 0
  ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)