3:44 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 11, 9516

    Monthly Archives: สิงหาคม 2017

    พุทธสถานภูปอ จุดชมวิวที่อยากให้ไปเยือน

    Written by | สิงหาคม 15, 2017 | 0
    พุทธสถานภูปอ
    พุทธสถานภูปอ หรือ วัดภูปอ ตั้งอยู่ในวัดอินทร์ประทานพร ตำบลภูปอ ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 213 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 59 เลี้ยซ้ายเข้าทางบ้านโจด-บ้านนาจารย์-นาคอกควาย ระยะทาง 16 กิโลเมตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภูปอเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี