3:44 pm - วันเสาร์ ธันวาคม 11, 2849

  Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

  ศาลเจ้าพ่อพญาแล ชัยภูมิ

  Written by | พฤศจิกายน 5, 2017 | 0
  ศาลเจ้าพ่อพญาแล
  ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ตั้งอยู่ริมหนองปลาเฒ่า ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิราว 3 กม. แยกทางเข้าไปจากถนนใหญ่ สายชัยภูมิ บ้านเขว้า เลี้ยวขวาเข้าริมหนองปลาเฒ่า ที่ริมน้ำแห่งนี้จะมีต้นมะขามขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าพระยาแลถูกทหารเวียงจันทร์ฆ่าที่นี่ จึงมีการสร้างศาลด้วยไม้ ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขาม ต่อมาในปี

  วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

  Written by | พฤศจิกายน 5, 2017 | 0
  วัดโพธิสมภรณ์
  ทางภาคอีสานของไทยเรา ยังมีจังหวัดอุดรธานี ที่มีพื้นที่มากพอ ๆ กับกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้จากการสร้างสถานที่ต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการสำคัญ การสร้างห้างสรรพสินค้า ที่จังหวัดอุดรธานีนั้นมีครบวงจรเกือบทั้งหมดที่มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องมี พื้นที่ก็เยอะ และสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งสถานที่ก็คือ

  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หนองคาย

  Written by | พฤศจิกายน 5, 2017 | 0
  อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
  “ฮ่อ” คือกลุ่มคนชาวจีนกลุ่มหนึ่ง ที่อพยพเข้ามาซ่องสุมอยู่ที่ทางฝ่ายไทย เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในไทยเมื่อสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพื้นที่ที่พวกฮ่อมาซ่องสุมอยู่ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในตอนนั้น เป็นอาณาเขตของประเทศไทยอย่างแน่นอน