พจนานุกรมภาษาอีสานหมวด "ม"

คำศัพท์อีสานความหมาย
หม่องบริเวณ, ย่าน, แถว, ตรง
ม่อต้อคนที่มีรูปร่างเตี้ยและอ้วน
มักรัก,ชอบ
เมือบ้านกลับบ้าน
แมงจินูนแมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้วงที่มีสีสันสวยงามเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น อาหารตัวเต็มวัยได้แก่ใบไม้พืชในวงศ์ ตะแบก ( Lythraceae ) แต่หากนำมาเพาะเลี้ยงสามารถให้กล้วยเป็นอาหาร เขตแพร่กระจาย ตั้งแต่อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยจะมีระยะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อนหรือหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย ตัวหนอนมีขาสามคู่ ไม่มีขาเทียม ตัวเต็มวัยมีสีเขียววาว มีสวนขอบของส่วนหัว ลำตัวและปีกเป็นสีทองแดงด้านใต้ท้องและส่วนขามีสีทองแดง มีระยางค์สัมผัสที่ส่วนหัว 2 คู่ มีกราม 2 คู่ และหนวด 1 คู่ แบบใบไม้ lamellate แมลงนูนเขียวยังเป็นแมลงที่ได้รับความสนใจของผู้เลี้ยงแมลงในกลุ่มด้วงจากต่างประเทศ และมีการนำแมลงนูนเขียวมาบริโภคเป็นอาหาร แมงกินูน, แมงอีนูน ก็เรียก
แมงกินูนแมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้วงที่มีสีสันสวยงามเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น อาหารตัวเต็มวัยได้แก่ใบไม้พืชในวงศ์ ตะแบก ( Lythraceae ) แต่หากนำมาเพาะเลี้ยงสามารถให้กล้วยเป็นอาหาร เขตแพร่กระจาย ตั้งแต่อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยจะมีระยะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อนหรือหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย ตัวหนอนมีขาสามคู่ ไม่มีขาเทียม ตัวเต็มวัยมีสีเขียววาว มีสวนขอบของส่วนหัว ลำตัวและปีกเป็นสีทองแดงด้านใต้ท้องและส่วนขามีสีทองแดง มีระยางค์สัมผัสที่ส่วนหัว 2 คู่ มีกราม 2 คู่ และหนวด 1 คู่ แบบใบไม้ lamellate แมลงนูนเขียวยังเป็นแมลงที่ได้รับความสนใจของผู้เลี้ยงแมลงในกลุ่มด้วงจากต่างประเทศ และมีการนำแมลงนูนเขียวมาบริโภคเป็นอาหาร แมงจินูน, แมงอีนูน ก็เรียก
แมงอีนูนแมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้วงที่มีสีสันสวยงามเป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น อาหารตัวเต็มวัยได้แก่ใบไม้พืชในวงศ์ ตะแบก ( Lythraceae ) แต่หากนำมาเพาะเลี้ยงสามารถให้กล้วยเป็นอาหาร เขตแพร่กระจาย ตั้งแต่อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยจะมีระยะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อนหรือหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย ตัวหนอนมีขาสามคู่ ไม่มีขาเทียม ตัวเต็มวัยมีสีเขียววาว มีสวนขอบของส่วนหัว ลำตัวและปีกเป็นสีทองแดงด้านใต้ท้องและส่วนขามีสีทองแดง มีระยางค์สัมผัสที่ส่วนหัว 2 คู่ มีกราม 2 คู่ และหนวด 1 คู่ แบบใบไม้ lamellate แมลงนูนเขียวยังเป็นแมลงที่ได้รับความสนใจของผู้เลี้ยงแมลงในกลุ่มด้วงจากต่างประเทศ และมีการนำแมลงนูนเขียวมาบริโภคเป็นอาหาร แมงกินูน, แมงจินูน ก็เรียก
แมงบ้งบุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้ง, บ้งขน, แมงบ้งขน, หนอนบ้ง ก็เรียก
แมงบ้งขนบุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแมลง มักจะใช้เรียกหนอนที่มีขนปกคลุม บ้ง, บ้งขน, แมงบ้ง, หนอนบ้ง ก็เรียก
บ่แม่นไม่ใช่
เมือเถาะกลับเถอะ
ม้าง

ทำลาย ล้าง รื้อ อย่างว่า คนิงตนแดคั่งทวงเทม้าง โสกีแค้นเคืองพระทัยหมองหม่น ก็บ่เหยเหือดน้ำตาย้อยย่าวไหล (สังข์) ชาวบ้านเขตดอนเมือง สายไหม พากันม้างกระสอบทรายยักษ์ระบายน้ำออก (ข่าวน้ำท่วม).

มันขยัน
แม่นใช่ คำว่า แม่น ภาษาอีสานจะออกเสียงว่า แม็น (เสียงสั้น) จะไม่ได้ออกเสียง แม่น ที่แปลว่า เที่ยงตรง ถูกต้อง
แม่นบ่ใช่ไหม ใช่หรือไม่ ใช่หรอ
มื้อฮือมะรืน
มื้อวัน
แม่นอยู่บ้อใช่จริงหรือ
ม่วนสนุก
เมือยเหนื่อย
มักหลายชอบมาก
ม่อใกล้
เมี้ยนเก็บ
มื้อนั่นวันนั้น
ม้อย (ค่ำ)ค่ำลงทีละนิดๆ
มาบๆแสงฟ้าส่อง หรือมีแสงส่อง
ม้มพ้น
มื้อซืนสองวันก่อน
มื้อวานเมื่อวาน
มื้ออื่นพรุ่งนี้
แม่ของ

แม่น้ำโขง

แม่ญิงผู้หญิง
แม่เถ้าแม่ยาย
แม่ฮักแม่บุญธรรม
มุนอุ้ยปุ้ยแหลกละเอียด
แมนแท้จริงแท้แน่นอน
แมนบ่ใช่ไหม
มิดจีลีเงียบสนิท
มุนแหลกเป็นผุยผง,ละเอียดยิบ
มืดตึ๊บมืดแปดด้าน นึกอะไรไม่ออก
มิดเงียบ
มีแฮงสดชื่น,กระปรี้กระเปร่า
แมงงอดแมลงป่อง
มูลมังมรดก
มักย่องบ้ายอ
มะยิบ มะยอยเล็กๆน้อยๆ นิดๆหน่อยๆ
หม่าข้าวแช่ข้าวสาร (ข้าวเหนียว) ให้น้ำให้ข้าวอ่อนก่อนนำไปนึ่ง
หมากนาวมะนาว
หมากสีลาทับทิม
หมากแงวคอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือนลิ้นจี่แต่ลูกเล็กประมาณองุ่น เนื้อด้านในเหมือนเนื้อเงาะแต่รสชาติเหมือนลิ้นจี่ รสชาติเปรี้ยวนำหวาน เมล็ดเหมือนเงาะ
หมากเขือเทศมะเขือเทศ
หมกห่อหมก เป็นการทำอาหรโดยห่อด้วยใบตอง ใบยอ หรือใบอื่น ๆ โดยคนอีสานจะนิยมนำไปเผาไฟ หรือนึ่ง
มกมกอาการผงกหัวขึ้นลง เช่น กิ้งก่าผงกหัวว่า กะปอมตอดเงามกมก.
มกรมังกร ชื่อ ดาวราศีที่ ๑๐ ตรงกับเดือนมกราคม อย่างว่า วิเศษสร้อยพระศุกร์เน่งในตุล ดาวพหัสเนาในกรกฎฮ่วมเฮียงกงแก้ว อังคารเข้าสูญมะกรเนาเน่ง ราหูแผ่นแผ้วผันฮั้งฮ่วมกุมภ์ (ฮุ่ง).
มตกะคนตายแล้ว ผู้ตายแล้ว (ป.).
มโนกรรมการคิด ความคิด (ป. มโนกมฺม).
มโนราห์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ โนรา ก็ว่า.
มยุรีนกยูงตัวเมีย อย่างว่า สองขอกข้างเสียงส่ำมยุรี สังคาเนืองผ่าคอยดงไม้ ลางตัวมีเมียแล้ววางแขงไว้คู่ ตัวอยู่บ้านกวนไห้ฮ่ำไฮ (ฮุ่ง).
มรความตาย (ป.).
มรณกรรมความตาย.
มรณธรรมมีความตายเป็นธรรมดา (ป.).
มวลทั้งหมด ทั้งสิ้น อย่างว่า แม้นชิเงินคำล้นมณีกองแก้วหลาก หลายส่ำถ้วนถวายน้องมอบมวล พี่แล้ว (สังข์).
มหกรรมการฉลอง การบูชา.
มหายุทธกรรมการรบใหญ่ อย่างว่า มหายุทธกรรมบั้นเล็วสรวงเศิกใหญ่ แล้วท่อนี้ถวายไท้พระยอดคุณ แท้แล้ว (สังข์).
มอกกระพี้ กระพี้ที่หุ้มแก่นไม้ทุกชนิดเรียก มอก ไม้มอก ก็ว่า.
มอกชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายต้นโมก เรียก ต้นมอก ต้นยางมอก ก็ว่า.
มอกหมัก เอาข้าวเปลือกไปหมักไว้ให้ออกราก เพื่อจะได้หว่านในนา เรียก มอกเข้าปลูก.
มอกลอกคนที่หน้าตาไม้สะอาดสดใสเรียก หน้ามอกลอก.
หม่องตรงที่ ณ เวิ้ง ลาน บริเวณ
มอดดับ ไฟดับเรียก ไฟมอด คนตายเรียก คนมอด อย่างว่า ยักษ์มอดส้วยแสนตื้อแตกคืน (กาไก).
มอดม้างแตก ร้าง อย่างว่า ลอนจักเสียศักดิ์ผู้เพ็งสินส้วยต่ำ เมืองมอดม้างสูญเศร้าเพื่อขวาง แท้แล้ว (สังข์).
มอดเมี้ยนตาย อย่างว่า จักให้มามอดเมี้ยนหลานชีพเสียชีวัง ว่ารือ ย้านท่อมาเชยตาวต่อตูตายเมี้ยน (สังข์).
มั่งละมั่ง เรียก มั่ง อย่างว่า อีเก้งกินหมากขามป้อมไปคาคอมั่ง มั่งบ่ขี้สามมื้อกระต่ายตาย กระต่ายตายแล้วเหนอ้มเน่านำ (ปัญหา).
มังคละมงคล (ป. ส.) อย่างว่า ศรีสุมังคละเลิศล้ำสิทธิเดชลือชา นาโถสุดยอดญาณไตรแก้ว สวัสดีน้อมในธรรมพุทธบาท คุณพระยกใส่เกลเาชุลีล้ำยอดญาณ (สังข์).
มั่งมูนมี มีมาก คนมั่งคั่งมั่งมีด้วยทรัพย์สิน เรียก มั่งมูน อย่างว่า ฝูงขมอดไฮ้ดีได้มั่งมูน (กาไก).
มัณฑนศิลป์ศิลปการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมหรืองานช่าง.
มันต้นมันสำปะหลัง.
มันปลากันเกรา ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ต้นมันปลา.
มันแหลวมันเปลว
มับแมบหลบ ซ่อน อย่างว่า มับแมบลี้บังไว้บ่ให้เห็น (สังข์).
ม่างเสียงดังอย่างนั้น เช่น เสียงเคาะปางฮาดดังม่าง ม่างม่าง ก็ว่า.
ม้างก้างสิ่งของที่ลึกและมน เช่น หลุม เรียก มนม้างก้าง.
ม่างม่างหน้าที่เบิกบานแจ่มใส เรียก ม่างม่าง อย่างว่า ผู้อันม่างม่างหน้าขาวส่องสีใส ชะบุคีงขาวฮาบคำควรย้อง เฮียกชื่อนางงามแท้เทียมใจจอมราช เชื้อพี่น้องนงหน้าอยู่เผือ (ฮุ่ง).
มางสะเนื้อของคนและสัตว์ เรียก มางสะ มังสะ ก็ว่า (ป. มํส).
ม้าต้นม้าพระที่นั่งโดยเฉพาะ.
มาตุลานีป้าสะใภ้ น้าสะใภ้ (ป.ส.).
มาบเมืองแสงฟ้าแลบเรียก มาบเมือง อย่างว่า คื่นคื่นฟ้าเสียงห้าวมาบเมือง (กาไก).
ม่ามกินเรียก ม่าม อย่างว่า ข่าวว่าเจ้าใหญ่หน้ามีชื่อสิลป์ชัย มารดาหอมม่ามมันเพียรป้อน สีห์สังข์ท้าวยังเพรียงพร้อมคู่กันดาย อำนาจกล้าโดยได้ดั่งพรหม ว่านา (สังข์).
มายคลี่ผ้า เรียก มายผ้า อย่างว่า นางหนุ่มเมี้ยนมายผ้าลูบคีง (สังข์) แบมือเรียก มายมือ อย่างว่า ทนสะออนซ้ำชอนมือมายฝ่า นิ้วก่องค้อมคำเกี้ยวก่านเหลือง (ผาแดง).
ม่ายเดินกรีดกราย เดินกรีดกรายเพื่อชำเลืองดู เรียก ม่าย เช่น บ่าวมายสาว อย่างว่า ฟังยินแซวแซวถัวเล่าลางต้นต้อนทวายทองเค้าคณาหลวงเหลียวผ่อ มอมม่ายเต้นตามผู้ผีกไกล (สังข์).
มายโมหังหายความสงสัย เรียก มายโมหัง อย่างว่าเซ้งว่าสีหราชท้าวทังโลกเขาขาม เขาก็มายโมหังกล่าวพรถวายถ้อย คบหนึ่งวันยวงขึ้นบัวระพาพันทีป เจ้าจักเจียระจากอ้ายพระองค์อ้วนสั่งลา (ส.).
มายาการลวง การแสร้งทำ เล่ห์กล มารยา ก็ว่า อย่างว่า มันก็ทำเพศหน้าเหลียวปิ่นไปมา มายาผีหลอกลวงคนใบ้ ประสงค์เสียงส้ามเชิงเสนห์อ้อยอิ่น เมื่อนั้นภูวนาถเจ้าจรดั้นดุ่งเถิง (สังข์) (ป.).
มารผู้กีดกันไม่ให้ทำความดีเรียก มาร ในพระพุทธศาสนาเหมายเอามาร ๕ จำพวก คือ กิเลศมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร อย่างว่า หลิงดูฟ้ามืดกุ้มเป็นฮ่มนครหลวง พุ้นเยอ ระดูเดือนดนด่วนมาเถิงเค้า สาวกษัตริย์เจ้าธรงภาร์พร้อมแก่ พอเมื่ออุตมะโชคได้ชัยแพ้หมู่มาร (สังข์).
มาลาดอกไม้ สร้อยคอ หมวก อย่างว่า ชาติที่มาลานี้ดวงหอมฮสห่วง ใผผู้เข้าชมได้ดมแล้วบ่อยากหนี (กลอน) คีงคาดแก้วมณีสอดแสนสวย มาลาแถวก่องกวมตะเกิงเกล้า หลิงใผเพี้ยงเทิงธะรังรือเกิ่ง เนื้อฮาบเกลี้ยงปุนไล้แท่งทอง (สังข์).
ม้าวมิ่งกำไลต้นแขนที่เป็นศิริมงคล อย่างว่า บัวนางล้อมระวังเพ็งพื้นล่าง ถวายเสื้อผ้าทังม้าวมิ่งแหวน (สังข์).
มิ้งกิ้งสิ่งที่มีลักษณะกลม เรียก มนมิ้งกิ้ง.
มิ่งมเหสีพระมเหสีที่เป็นสิริมงคล อย่างว่า ท่อว่าคึดใค่ด้วยดอมมิ่งมเหสี ทนทวงกระสันดั่งไฟฟอนเอ้า (สังข์).
มื้อวัน วันนี้เรียก มื้อนี้ วันก่อนเรียก มื้อก่อน วันวานเรียก มื้อวาน วันพรุ่งนี้เรียก มื้ออื่น วันมะรืนเรียก มื้อฮือ วันต่อจากมื้อฮือเรียก มื้อหนึ่ง วันต่อจากมื้อหนึ่งเรียก มื้อตึ่ง.
มุ่นแหลก ละเอียด ตำจนแตกละเอียดเรียก มุ่น มุ่นมิน ก็ว่า อย่างว่า มันก็แข็งใจตั้งเขียวดวเดินฟั่ง สะดุดด่วนต้องผาม้างมุ่นมิน (สังข์).
มุบเมืองอาการผลุบๆ โผล่ๆ เช่น ขอนลอยน้ำหรือแสงไฟที่พุ่งขึ้นแล้วลดลง.
มุมุสีสีการทำโดยไม่ออกหน้าออกตา เรียก เฮ็ดมุมุสีสี.
มุกเจริญ เติบโต สิ่งที่เจริญเติบโต เรียก มุก อย่างว่า เป็นดั่งกีบเมฆฝ้าไหลเลื่อมงำดาว ลมบ่มาเพยพัดก็บ่หวังเผยแจ้ง เป็นดังปลุกต้นไม้กลางหีนลังลาด ก็บ่มุกบ่มายกิ่งก้านใบแห้งเหี่ยวเสีย (กลอน).
มุงเอาวัตถุมีกระเบื้องหรือไพหญ้าเป็นต้นขึ้นปิดส่วนบนของเรือนเพื่อกันแดดและฝน เรียก มุง อย่างว่า ประดับช่อฟ้ามุงมาศดาวคำ มุงทองแดงหล่อตันตางฝ้า มเหสีแก้วจันทาเทียมราช งามยิ่งย้อยปุนปั้นแปกเขียน (สังข์) รุมดูอย่างไม่เป็นระเบียบ เรียก มุงดู.
มุ่งหมาย ตั้งใจไว้ ปอง อย่างว่า ยูแจ่มเจ้าประสงค์ทอดทานสิน เพียรเพ็งบารมีมุ่งเมิลใจแจ้ง (สังข์).
มุ้งผ้าที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันยุง เรียก มุ้ง อย่างว่า เจ้าผู้นอนในมุ้งสังมาให้ยุงกัด บาดข้อยนอนเปือยป๋าบ่มียุงต้อง (ปัญหา).
มุนที่ปรึกษา ผู้แนะนำ ผู้มีศักดิ์์ ข้าราชการผู้ใหญ่ ย่อมาจากคำว่า มุนตรี เจ้าขุนมุนนาย ก็ว่า.
มุนตรีมนตรี เทียบกับรัฐมนตรีปัจจุบัน คือ ข้าราชการผู้ใหญ่ อย่างว่า มุนตรีตั้งเติมลางล้นที่ หมอใหญ่ย้ายทูลท้าวที่ยำ (สังข์).
มุนเทียรมนเทียร เรือนหลวง อย่างว่า ผ่อเห็นวันเฮื่อแจ้งเจียระพรากงายงามพุ้นเยอ นางลุนเมือมุนเทียรสั่งฝูงสาวใช้ (สังข์).
มุนนายเจ้านายผู้ใหญ่เรียก มุนนาย อย่างว่า ทุกที่พร้อมอามาตย์มุนนาย สะแบงเบาตกคมะทวงทังค้าย อุทิยานฮ้อนคือไฟเผาแผ่น เสียงโห่ไห้ระงมเฮ้าฮอดเชียง (สังข์).
มุ่นม่านโรคลมพิษ ชื่อโรคชนิดหนึ่งเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง มีอาการคันมาก เรียก มุ่นม่าน.
มุนินทรจอมปราชญ์ พระพุทธเจ้า (ป.).
มุยเป็นคำอุทาน เช่น เวลายิงหรือแทงเฉียดไปจะพูดว่า มุย หรือ มื้ย ก็ว่า.
มุ่ยสีขาว สีเหลืองปนสีฟ้า เรียก สีมุ่ย อย่างว่า เนื้อมุ่ยเพี้ยงบุนนากนงบาน เกสาประดับสิ่งมันมวยดั้ว (สังข์) ปะคือชียตั้งแกมแดงคำมุ่ย งามซวาดเด่ดูพ้นซู่ซุม (ฮุ่ง).
มูคใบ้ เงียบ ไม่มีเสียง (ป.ส. มูค).
มู่งมู่งเสียงดังอย่างนั้น เช่น เสียงตึฆ้องขนาดใหญ่ดังมู่งมู่ง.
เมฆเมืองเทวดาอารักษ์มเหศักดิ์หลักเมือง เรียก เมฆเมือง (คลอง).
เมามีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้า ฤทธิยา เรียก เมาเหล้าเมายา เมาลาภยศสรรเสริญสุข เรียก เมามัว มัวเมา ก็ว่า อย่างว่า ทังหลายเพิ่นเมาเหล้าเมาชายาฝิ่น พี่นี้เมาแม่ฮ้างแม่หม้ายปานเอ้าอูดกระแต (ผญา).
เม่าแมลงเม่า ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง เกิดจากปลวก มีปีกบินได้ เรียก แมงเม่า อย่างว่า แมงเม่าบินผ่านฟ้าบ่มีม้มปากอึ่งยาง (ภาษิต).
เมิ้นดูดาย การมองดูดายเรียก มองเมิ้น อย่างว่า ปานพ้อชู้มองเมิ้นเบิ่งดาย (กลอน).
เมียหญิงที่สมรสกับชายเรียกเมีย เมียในบาลีแยกไว้เป็น ๗ จำพวกคือ เมีเสมอด้วยเพชฌฆาต ๑ เมียเสมอด้วยโจร ๑ เมียเสมอด้วยนาย ๑ เมียเสมอด้วยแม่ ๑ เมียเสมอด้วยน้องสาว ๑ เมียเสมอด้วยเพื่อนรัก ๑ เมียเสมอด้วยทาสี ๑
เมียหลวงเมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่ เรียก เมียหลวง เมียใหญ่ เมียกก ก็ว่า อย่างว่า ได้เมียผู้ดีปานแก้วคูณล่าง ได้เมียผู้ช่างปานแก้วคูณเฮือน ได้เมียผู้ผิดผู้เบือนปานกุนหมูในคอก (กาพย์ปู่).
เมือกลับไป
เมือกสิ่งที่มีลักษณะเป็นเหนียวๆ ลื่น อย่างเมือกปลา เรียก เมือก.
เมืองเมืองรุ่งเรือง สว่าง สุกใส อย่างว่า เมืองเมืองจอนใส่หูเฮืองม้าว (กาไก) เมืองเมืองเหลื้อมพระกายกองแจ้งสว่างขายี่ผู้ธรรม์เหง้าอ่อนชาย (ฮุ่ง).
แม่กะแด้งหญิงสาวที่ไม่มีผัว อยู่ลำพังโดดเดี่ยวเดียวดาย ไม่มีชายคบหาเป็นชู้หรือเมีย เรียก แม้กะแด้ง.
แม่ขนครัวลงล่างแม่ที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ เวลาเกิดวิวาททุ่มเถียงกัน มักจะขนเอาสิ่งของหนีไปอยู่ที่อื่น พอหายโกรธก็กลับมา แม่ชนิดนี้เรียก แม่ขนครัวลงล่าง.
แม่ไขว่หน้าผัวแม่ที่ไม่สุภาพเรียบร้อยเวลาเดินผ่านหน้าผัว ไม่มีความเคารพยำเกรงในผัวของตน แม่ชนิดนี้เรียก แม่ไขว่หน้าผัว.
แม่จ้างหญิงขายตัวเรียก แม่จ้าง ใครต้องการหลับนอนที่ไหนก็เอาเงินไปจ้างเอาเรียก แม่จ้าง แม่เลง แม่สำเพ็ง แม่คำฮาง ก็ว่า.
แม่ญิงแม่ที่ทำหน้าที่ของแม่โดยสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่เลี้ยงดูลูกของตนเป็นต้น และห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่ว สอนให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้ มอบทรัพย์ให้ในเวลาที่สมควรมอบ.
แม่ดกหญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกดก เรียก แม่ดก ผู้ที่ไม่มีลูกเลยก็อาจจะเรียก แม่ดก คงจะพูกสัพยอกหยอกเย้ามากกว่า.
แม่เดียวคนที่เกิดร่วมท้องแม่ เรียก แม่เดียว อย่างว่า อันว่าสุมุณฑานองพระยาเมืองกุศราช เป็นลูกเชื้อชาวชั้นแม่เดียว (สังข์) เรียกหญิงที่เกี่ยวดองกันว่า แม่เดียว แม่ดอง ก็ว่า.
แม่เถ้าแม่ยาย หญิงที่เป็นแม่ของเมียเรียก แม่เถ้า แม่ยาย แม่ซ้น แม่ตู้ แม่ใหญ่ ก็ว่า.
แม่แฝดหญิงที่ชอบเรียนมนต์ คาถาอาคม และทำยาแฝดเพื่อให้ชายหญิงรักกัน และหรือแตกแยกกัน เรียก แม่แฝด.
แม่เมืองพระราชินี เรียก แม่เมือง เมื่อเจ้าเมืองไม่อยู่ แม่เมืองทำหน้าที่ปกครองเมืองแทนเจ้าเมือง อย่างว่า นัคเรศไว้วางนาถนางเมือง ทั้งปวงขุนค่อยเกลียวกลมหน้า กูก็สนเทเท้าทนทวงบ้าบ่ม จริงแล้ว จักบวชตั้งศีลสร้างสั่งสู (สังข์).
แม่ยังแม่ที่ทำงานไม่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน เมื่อถูกถามว่าสิ่งนั้นทำเสร็จแล้วหรือยัง เมื่อถามอะไรก็ตอบได้คำเดียวว่ายัง แม่เช่นนี้เรียก แม่ยัง.
แม่ย่างม้าห้อแม่ที่ใจเร็ว จะทำอะไรไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาต้นสายปลายเหตุ มักจะตัดสินใจทำลงไปเปรียบเสมือนม้า จะไปไหนมาไหนก็วิ่งไป เข้าในลักษณะของขี้ข้า อย่างว่า ผู้ดีย่างช้า ขี้ข้าย่างไว (ภาษิต) แม่ชนิดนี้เรียก แม่ย่างม้าห้อ.
แม่เย้าแม่เฮือนหญิงผู้ปกครองเรือนให้คนภายในเรือนอยู่เย็นเป็นสุข มีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เรียก แม่เย้าแม่เฮือน แม่ย้าว ก็ว่า.
แม่เลาะขอบฮั้วแม่เจ้าชู้เห็นผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมา จะร้องเรียกให้กินเข้าเซาเฮือน พูดเกี้ยวพาราสีหยิกหยอกเหมือนชายหนุ่มหญิงสาว แม่ชนิดนี้เรียก แม่เลาะขอบฮั้ว.
แม่เลี้ยงหญิงที่เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยง รักและเอ็นดูเหมือนลูกเกิดในอกของตน ทำหน้าที่ของแม่โดยสมบูรณ์แบบเรียก แม่เลี้ยง.
แม่หม้ายหญิงที่ผัวตายจาก เรียก แม่หม้าย อย่างว่า ท้าวกอดอุ้มเอาแทบเทียมฮัก ชมแพงศรีลูบเลิงเลาอ้วน หลายนางท้วงทูลคดีห้ามแก่ นางนี้เป็นแม่หม้ายใจฮ้ายอย่าชม เจ้าเอย (สังข์).
แม่เหล็กแร่ชนิดหนึ่งที่ดูดเห,้กได้เรียก แม่เหล็ก อีกอย่างหนึ่ง เพศตรงกันข้ามก็เปรียบเสมือนแม่เหล็ก สามารถดึงดูดเอาฝ่ายตรงข้ามได้ เรียก แม่เหล็ก.
แม่ฮักหญิงที่รักลูกของคนอื่นเหมือนลูกของตน มีอะไรก็แจกแบ่งให้ แต่ไม่รับเอามาเลี้ยงไว้ในเรือน เพียงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเท่านั้น เรียก แม่ฮัก แม่หอม ก็ว่า.
แม่ฮ้างหญิงที่ผัวทิ้งหรือผัวอย่าร้างไป เรียก แม่ฮ้าง อย่างว่า แม่ฮ้างนี้หายากนานพบ ใผผู้ทำบุญหลายจึ่งหวนเห็นพ้อ ใผผู้ทำบุญน้อยกลายหนีฮ้อยส่วน พี่นี้ปรารถนาพบพ้อแนวฮ้างคุขี้ยาง (ผญา).
แม่แฮงเหล็กหรือไม้สำหรับงัดหรือยกของหนัก เรียก แม่แฮง อีกอย่างหนึ่ง เพศตรงกันข้ามก็เป็นแม่แรงถ้ามีอยู่ในกิจการใดถ้าใช้ให้เป็นก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ถ้าตรงกันข้ามก็ทำให้ย่อยยับสิ้นดี.
แมงเป็นแผล ไม่บริสุทธิ์ เช่น ไม้ไผ่ที่ถูกแมงหยอดเจาะ เรียก ไม้แมง ไม้กำแพ้ง ก็ว่า อย่างว่า ไม้กำแพ้งแมงข้อส่องบ่เห็น (กลอน) ชายหญิงที่เสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน เรียก บ่าวแมง สาวแมง.
แมงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตัวขนาดเล็ก บางชนิดมีปีก บางชนิดไม่มีปีก มีหลายชนิด.
แมงกะหนวนชื่อแมงชนิดหนึ่ง ตัวเล็กสีหม่น ชอบอาศัยอยู่ตามปากไหปลาร้า.
แมงคันโซ้แมงชนิดหนึ่ง ตัวยาวเหมือนคันโซ้ เรียก แมงคันโซ้.
แมงคับแมงทับ ชื่อแมงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ปีกสีเขียวเลื่อมพราย เรียก แมงคับ.
แมงคาแมงคาเรือง ชื่อแมงคาชนิดหนึ่งตัวเล็ก มีแสงเรืองดุขหิ่งห้อย เรียก แมงคา.
แมงแคงชื่อแมงชนิดหนึ่ง กลิ่นฉุน เรียก แมงแคง.
แมงง้วงชื่อแมงชนิดหนึ่ง จำพวกจักจั่นร้องเสียงแหลมและเสียงดัง เรียก แมงง้วง อย่างว่า ซว่าซว่าเข้าดงใหญ่สาขี สีไวคึดฮุ่งเจืองใจข้อง มาลีพร้อมมาลาไขกาบ จักจั่นฮ้องแมงง้วงมี่นัน (ฮุ่ง).
แมงง้องแง้งลูกน้ำ ชื่อแมงชนิดหนึ่งเกิดจากยุง เวลายุงไปไข่ในโอ่งน้ำจะออกเป็นตัว เรียก แมงง้องแง้ง อย่างว่า อี่เซกเลกอี่น้ำขอดแอ่ง พ่อแก่มึงไปกินมีแต่แมงง้องแง้ง ง้องแง้ง ง้องแง้ง (สอย).
แมงงอดแมงป่อง ชื่อแมงชนิดหนึ่ง หางงอ มีไลที่หาง เวลาต่อยจะฝังเหล็กไนด้วย เรียก แมงงอด.
แมงเงาแมงป่องช้าง ชื่อแมงชนิดหนึ่ง สีดำเลื่อม ชอบอยู่ตามรูและใต้ท่อนไม้ เรียก แมงเงา.
แมงจักจั่นชื่อแมลงชนิดหนึ่ง จำพวกแมงอี ตัวเล็ก เสียงร้องเป็นหมู่ๆ เรียก แมงจักจั่น อย่างว่า บ้านข้อยพุ้นดินดำน้ำชุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข้แกว่งหาง ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลั่น จักจั่นฮ้องคือฆ้องลั่นยาม (กลอน).
แมงจินายชื่อแมงชนิดหนึ่งในจำพวกจิ้งหรีด ตัวเล็กสีน้ำตาล ร้องเสียงเล็ก เรียก แมงจินาย.
แมงจินายก้อมชื่อแมงเล็กๆ ชนิดหนึ่งคล้ายจิ้งหรีด แต่ตัวเล็ก มักอยู่ตามซอกมุมในบ้าน เรียก แมงจินายก้อม.
แมงจิป่มชื่อแมงชนิดหนึ่งในจำพวกจิ้งหรีด แต่โตกว่าเล็กน้อย สีน้ำตาล ร้องเสียงเล็ก เรียก แมงจิป่ม.
แมงจิหล่อชื่อแมลงชนิดหนึ่งขำพวกจิ้งหรีดสีน้ำตาล เรียก แมงจิหล่อ.
แมงช้างน้อยชื่อแมงตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่งมีงวงเหมือนงวงช้าง เรียก แมงช้างน้อย.
แมงซอนแมงกะซอน ชื่อแมลงชนิดหนึ่งคล้ายจิหล่อและจิป่ม แมงชนิดนี้อาศัยอยู่ตามชายบึงหรือชายหนอง เรียก แมงซอน.
แมงดาชื่อแมงชนิดหนึ่ง กลิ่นฉุน เกิดตามหนอง ใช้ทำแจ่วแมงดาดีนัก.
แมงตดปู้ดชื่อแมงชนิดหนึ่ง สีใบตองแห้ง สีขาวปนเหลือง เวลาคนไปจับหรือเวลามันเคลื่อนไป มันจะตดดังปู้ด เรียก แมงตดปู้ด.
แมงตักติต่งชื่อแมงชนิดหนึ่ง ตัวคล้ายตักแตนโมใหญ่ สีเขียว เรียก แมงตักติต่ง.
แมงตับเต่าชื่อแมงชนิดหนึ่ง เกิดตามหนองน้ำในป่า ตัวคล้ายแมงดา แต่ไม่มีกลิ่นฉุน เรียก แมงตับเต่า.
แมงน้อยชื่อแมงชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก ชอบทำรังอยู่ในดินหรือโพรงไม้ มีรังน้ำหวานและมีลูกเหมือนผึ้ง เรียก แมงน้อย.
แมงบ้งตัวบุ้ง ตัวบุ้งเรียก แมงบ้ง.
แมงบ้งกือชื่อแมงชนิดหนึ่ง ตัวดำ ขนดำ มีขามากจนนับไม่ได้ โบราณจึงเรียกว่า แมงบ้งกือ คือมีขานับเป็นกือๆ.
แมงบ้งขนชื่อแมงชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก สีค่อนข้างขาว มีขนทั่วตัว แต่ขนไม่มากเรียก แมงบ้งขน.
แมงบ้งแป่มชื่อแมงชนิดหนึ่ง ขนเป็นพิษถูกที่ใดจะทำให้คันเกาจนเลือดออก เรียก แมงบ้งแป่ม.
แมงผีโพงม้าชื่อแมงชนิดหนึ่งสีเขียว หรือเปลี่ยนสีไปตามที่อยู่อาศัย รูปร่างเหมือนม้า ยกคอสูง เรียก แมงผีโพงม้า.
แมงมุมชื่อแมงชนิดหนึ่งมี ๘ ขา มีใยที่ก้นสำหรับชักขึงเป็นตาข่าย ดักจับสัตว์กินเป็นเหยื่อ อย่างว่า ผู้อยู่โคกปั้นถ้วย ผู้อยู่ห้วยสานมอง ผู้อยู่หนองกองก้น (ปริศนา).
แมงเม่าชื่อแมงชนิดหนึ่ง ตัวเล็กชอบแสงไฟ จุดไฟไว้ที่ไหนจะบินไปเป็นหมู่ๆ เรียก แมงเม่า อย่างว่า แมงเม่าบินผ่านฟ้าบ่มีม้มปากอึ่งยาง (ภาษิต).
แมงย่างซี้นชื่อแมงชนิดหนึ่ง สีเขียวลาย ชอบดักข่ายเพื่อจับสัตว์ที่มาติดกินเป็นอาหาร เรียก แมงย่างซี้น.
แมงลวงไซชื่อแมงชนิดหนึ่ง มีงวงเหมือนช้าง ชอบกัดกินยอดมะพร้าว เรียก แมงลวงไซ.
แมงวันชื่อแมงชนิดหนึ่ง ชอบตอมอาหารและของเหม็น มีสองชนิดคือแมงวันธรรมดาและแมงวันเขียว อย่างว่า แมงวันเขียวตายย้อนขี้ สาวผู้ดีตายย้อนอ่ง (ภาษิต).
แมงหมี่แมงหวี่ ชื่อแมงชนิดหนึ่งตัวเล็กๆ ขอบตอมหูตอมตาคน เรียก แมงหมี่ แมงหวี่ ก็ว่า อย่างว่า ติแต่ควยบักเลฮ้ายปักตูสวนบ่อัดหี่ ติแต่แมงหมี่ฮ้ายตีนซิ่นบ่ล่ำเพอ (กลอน).
แมงหยอดชื่อแมงชนิดหนึ่งคล้ายตัวด้วง ชอบเจาะอยู่ในลำไม้ไผ่ แล้วหยอดดินปิดรูไว้ เรียก แมงหยอด.
แมงหัวแข็งชื่อแมงชนิดหนึ่ง สีดำ เวลาคนไปจับมันจะกระดกหัวมัน เรียก แมงหัวแข็ง.
แมงหัวควายชื่อแมงชนิดหนึ่ง เป็นแมงตัวเล็กๆ เล็กกว่าแมงวัน ชอบอาศัยอยู่ตามหัวควาย เรียก แมงหัวควาย.
แมงหิ่งห้อยชื่อแมงชนิดหนึ่ง มีแสงเรืองๆ ที่ก้น เรียก แมงหิ่งห้อย.
แมงหีหมอยชื่อแมงชนิดหนึ่ง ที่ก้นของมันเป็นขนคล้ายหมอย เรียก แมงหีหมอย.
แมงอีชื่อแมงชนิดหนึ่งจำพวกจักจั่นร้องเสียงอีอี เรียก แมงอี อย่างว่า เห็นว่าอีอีฮ้องอย่าวางใจว่าจักจั่น ลางเทื่อแนวเห่าห้อมเขียวเกี้ยวก็หากมี (ย่า).
แม้งคราว ขณะ ครั้ง อย่างว่า แม้งหนึ่งเถิงแดนด้าวไพรขวางแสนย่าน (กาไก) แม้งหนึ่งเถิงสถานกว้างนารีลิวลี่ ที่นั้นอินทร์ปลูกไว้ดวงส้มแก่สมณ์ ตาปโสเหล้นหลายทางยู่ทาง ฮักฮูปน้องนัวระอ้อยอิ่นออย (สังข์) ทางไกลผ้ายหลายวันนานฮอด แม้งหนึ่งเถิงแห่งด้าวเชียงล้านไพร่มวล.
แม้งมุ่งหมาย ปรารถนา อย่างว่า คันหากคึดใคร่แม้งประสงค์แท้บ่ขีน (กาไก) ขอให้ลุที่แม้งโดยได้ดั่งประสงค์ (กา) ถ้าว่าสมภารข้ายังคามคงเที่ยง ขอให้ถืกเคิ่งหน้าทันแม้งแม่นกอง (ฮุ่ง).
แม่งแม่งเสียงดังเช่นนั้น เช่นเสียงตีระฆังหรือเสียงตีแผ่นเหล็กบางๆ ดังแม่งแม่ง.
แมดไม้กระหนวน ไม้กระหนวนเรียก ไม้แมด กำแมด ก็ว่า (เยอร์กะแมด) เป็นชื่อของบ้านก็มี เช่น บ้านกำแมดในเขตจังหวัดยโสธร.
แมดกำ กอด อย่างว่า มือแมดง้าวกำด้ามดาบแสง (สังข์).
แม่นถูก ทำถูกเรียก แม่น อย่างว่า ลักแท้แก้แม่น บ่ติดคุกติดตะราง (ภาษิต) พูดถูกเรียก เว้าแม่น อย่างว่า ใจบ่โสดาด้วย เว้าแม่นกะเป็นผิด ใจบ่โสดาดอมปากดีกะเป็นฮ้าย (กลอน) ถูกใจเรียก แม่น ถูกต้อง แน่นอน เรียก แม่น.
แม้นผิว่า ถ้าว่า แม้ว่า อย่างว่า แม้นว่าสังวาลเกี้ยวกวมคอฮ้อยฮอบ บ่ท่อแขนอุ่นเกี้ยวกวมอ้ายเมื่อนอน แม้นว่าของกินล้นเต็มพายูแต่ง บ่ท่อถ้วยแจ่วน้อยนางน้องสู่กิน (หมาหยุย) แม้นเมียเจ้ายังอิ่นอ้อย ชิเป็นน้อยปีด แท้แล้ว (สังข์).
แม้นแม้นอาการที่ตาเล็กเหลือกไปมา เรียก เหลือกแม้นแม้น.
แมบควายนอนแข่น้ำ เรียก ควายแมบน้ำ.
แมบแมบแสงฟ้าแลบแปรบปราบ เรียก ฟ้าเหลื้อมแมบแมบ.
แมวชื่อสัตว์สี่เท้าชนิดเล็ก เลี้ยงไว้เพื่อจับหนู แมวที่เกิดอยู่ในป่าเรียก แมวป่า แมวพง แมวโพง ก็ว่า แมวที่กินลูกแมวด้วยกันเรียก แมวผีเป้า ไม้สองอันที่ไขว้กันสำหรับยกเสาในเวลาปลูกเรือน เรียก ไม้ค้ำคอแมว.
แม่วแม่วเสียงร้องอย่างนั้น เช่น เสียงร้องของแมว อย่างว่า บ่มีสังแล้วบ่มีแมวชิมาฮ้องแม่วแม่ว มีแต่แมวแม่ป้าชิมาฮ้องแอ่วกิน (ผญา).
แมะพิง ยืนพิง เรียก ยืนแมะ นั่งพิงเรียก นั่งแมะ คนที่พึ่งพิงคนอื่นเรียก แมะ แปะแมะ ก็ว่า.
โมใหญ่ โต เรียกจมูกที่โตว่า ดังโม ตักแตนตัวใหญ่ เรียก ตักแตนโม คนใหญ่เรียก คนโม.
โม้เขียดชนิดหนึ่ง ตัวเล็กสีเหลืองปนขาว เรียก เขียดโม้ เขียดอี่โม้ ก็ว่า อย่างว่า เด็กดั่งโม้มาต้านอวดสะหาว (สังข์).
โม้คุดทะราดเรียก โม้ หน่อโม้ ขี้โม้ ก็ว่า.
โมกโก้กสิ่งของที่ใหญ่โผล่ออกมา.
โมงชะมวง ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งใบและผลคล้ายมังคุด เวลาสุกสีเหลือง รสเปรี้ยว เรียก หมากโมง.
โม้งก้งลักษณะของลูกตาที่โต เวลาลืมตาเต็มที่ เรียก มืนโม้งก้ง.
โม่งโม่งเสียงตีฆ้องขนาดกลาง ดังโม่งโม่ง.
โม่มกลืนกินโดยไม่เคี้ยวให้แหลกเสียก่อน เรียก โม่ม อย่างว่า กูจักกินไตตับโม่มมันตางเหมี้ยง (สังข์).
โมลีโลกผู้เป็นจอมแห่งโลกคือพระพุทธเจ้า.
ไมเบียดบัง เช่น เบียดบังเอาของคนอื่น เรียก ไมเอา.
ไม้สิ่งที่งอกจากดิน มีราก มีลำต้น มีกิ่งก้าน มีใบ เรียก ไม้ มีหลายชนิด เช่น ไม้กุง ไม้แก ไม้ขาม ไม้แค ไม้งิ้ว ไม้จิก ไม้ฮัง ไม้ดู่ไม้แดง ไม้ยูง ไม้ยาง เป็นต้น.
เมิดคำสิเว้าไม่มีอะไรจะพูด/พูดไม่ออก
เมิดหมด
หมุ่นอุ้ยปุ้ยแหลกไม่มีชิ้นดี/เหลวแหลก/แหลกลาน
แม่มานสตรีที่กำลังตั้งครรภ์, หญิงตั้งครรถ์
โหม่มลึดกลืนโดยไม่เคี้ยว
เมียใหญ่เมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่ เรียก เมียหลวง เมียใหญ่ เมียกก ก็ว่า อย่างว่า ได้เมียผู้ดีปานแก้วคูณล่าง ได้เมียผู้ช่างปานแก้วคูณเฮือน ได้เมียผู้ผิดผู้เบือนปานกุนหมูในคอก (กาพย์ปู่).
เมียกกเมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่ เรียก เมียหลวง เมียใหญ่ เมียกก ก็ว่า อย่างว่า ได้เมียผู้ดีปานแก้วคูณล่าง ได้เมียผู้ช่างปานแก้วคูณเฮือน ได้เมียผู้ผิดผู้เบือนปานกุนหมูในคอก (กาพย์ปู่).
หมากกรูด

มะกรูด ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งจำพวกส้มแต่เล็กกว่า

หมากหูด

มะกรูด ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งจำพวกส้มแต่เล็กกว่า

มีดอีโต้

มีดโต้

มึงเด้อ

เดี๋ยวเถอะมึง

แม่นอยู่

ใช่,ใช่แล้ว

มุ่นปานฮำ

เละเทะ วุ่นวาย เปรียบเทียบความเละเทะกับรำข้าวที่มีลักษณะไม่เหลือชิ้นดี

มุ่นปานเตะเห็ด

เละเทะ วุ่นวาย เปรียบเทียบความเละเทะกับเห็ดที่โดนเตะจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หรือมีลักษณะไม่เหลือชิ้นดี

มักม่วน

ชอบความสนุกสนาน,เฮฮา

มื้อแลง

ตอนเย็น

มื้อเช้า

ตอนเช้า

โม่ม

พ้น

แม่เฒ่า

แม่ยาย หญิงที่เป็นแม่ของเมีย

ไม้สาว

ไม้สอย

มะลาง

เป็นการพูดถึงเรื่องราวของคนที่ตายไปแล้ว เช่น มะลางแม่ใหญ่สอน แสดงว่ากำลังพูดถึงแม่ใหญ่สอนที่ตายไปแล้ว

แม่ซ้น

แม่ยาย หญิงที่เป็นแม่ของเมีย

แม่ตู้

แม่ยาย หญิงที่เป็นแม่ของเมีย

แม่ดอง

หญิงที่เกี่ยวดองกัน

ไม้ส่าว

ไม้สอย สำหรับเก็บผลไม้ที่อยู่บนต้น

แม่ส้น

หญิงอาวุโส

แม่ตู้

หญิงผู้อาวุโส

มอก

ซ่อนไว้ ปกไว้ ซุกไว้

ไม้คันหลาว

ไม้หาบสำหรับมัดข้าวไปยังลานตีข้าว

แมงเสี้ยนดิน

ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก อาศัยอยู่ในดิน กัดคันและเจ็บแสบ