ความหมายของคำว่า "ขาดเคิ่ง"

ขาดเคิ่ง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาดเคิ่ง [ ขาด - เคิ่ง ] : หมายถึง ขาดครึ่ง ,ถูกตัดเป็นสองส่วนเท่าๆกัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาดเคิ่ง"

คำว่าเคิ่งแปลว่าครึ่ง เพราะฉะนั้น ขาดเคิ่งจึงหมายถึงขาดครึ่ง เช่น

บักจ่อยมันไปตัดไม้ไผ่ ใช้มีดอีโต้ฟันบาดเดียว ขาดเคิ่งข่อหล่อ = นายจ่อยไปตัดไม้ไผ่ ใช้มีดอีโต้ตัดทีเดียว ขาดเป็นสองท่องเท่าๆกัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:30:08
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด