ความหมายของคำว่า "กั๋ว"

กั๋ว ภาษาอีสาน หมายถึง

กั๋ว [ กั๋ว ] : หมายถึง ใช่แล้ว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กั๋ว"

เป็นจังซั่นกั๋ว
เคยอยู่มุกดาหารค่ะ
เห็นเขาใช้ท้ายประโยค

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:34:51
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด