ความหมายของคำว่า "ฮิ"

ฮิ ภาษาอีสาน หมายถึง

ฮิ [ ฮิ ] : หมายถึง เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกมาก, ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ฮิ"

ฮิอยู่ฮิกิน  แปลว่า เรื่องมากอยู่ยากกินยาก

อีหยังะได้ ข่อยบ่ฮิดอก  แปลว่า  อะไรก็ได้ ฉันไม่เลือกมากหรอก

อ้ายสิฮิน้องบ่ ถ้าน้องเคยมีผัวมาแล้ว แปลว่า พี่จะตำหนิน้องไหม หากน้องเคยมีครอบครัวมาแล้ว

สิฮิ แปลว่า จะตำหนิ   เช่น สิฮิน้องบ่ หมายถึง จะตำหนิน้องไหม เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-04-20 15:37:43
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด