ความหมายของคำว่า "สูน"

สูน ภาษาอีสาน หมายถึง

สูน [ สูน ] : หมายถึง โกรธ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สูน"

อย่าเฮ็ดให้ข่อยสูนเด้อ  แปลว่า  อย่าทำให้ฉันโกรธนะ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2016-05-08 22:36:19
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด