ความหมายของคำว่า "ก้าน"

ก้าน ภาษาอีสาน หมายถึง

ก้าน [ ก้าน ] : หมายถึง ส่องสัตว์

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้าน"

อีสานตอนบน ใช้คำว่า"ก้าน" อีสานตอนล่าง ใช้คำว่า "ไต้"
ความเดียวกัน คือการส่องสัตว์
เช่น ก้านกบ ก้านเขียด ก้านหนู
คำแปล
ส่องกบ ส่องเขียด ส่องหนู

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:34:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด