ความหมายของคำว่า "ก้านจอง"

ก้านจอง ภาษาอีสาน หมายถึง

ก้านจอง [ ก้าน - จอง ] : หมายถึง ทับพี

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้านจอง"

อีหล่า ไปเอาก้านจองมาให้แม่แหน่

หมายถึง หนูไปเอาทัพพีมาให้แม่หน่อย

ก้านจอง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:35:09
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด