ความหมายของคำว่า "มุ่น"

มุ่น ภาษาอีสาน หมายถึง

มุ่น [ มุ่น ] : หมายถึง แหลก ละเอียด ตำจนแตกละเอียดเรียก มุ่น มุ่นมิน ก็ว่า อย่างว่า มันก็แข็งใจตั้งเขียวดวเดินฟั่ง สะดุดด่วนต้องผาม้างมุ่นมิน (สังข์).

( อังกฤษ : pulverized, broken to little bits.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "มุ่น"

ข้าวสารคือมุ่นแท้ ไปสีโรงใด๋ แปลว่า ทำไมข้าวสารถึงแตกละเอียด ไปสีที่โรงสีไหนมา

ย่านมุ่นอุ้ยปุ้ยอยู่เด้อมื้อแลง แปลว่า กลัวใจว่าเย็นนี้คงยับเยินแน่นอน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-08-01 23:24:13
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด