ความหมายของคำว่า "กินข้าวงาย"

กินข้าวงาย ภาษาอีสาน หมายถึง

กินข้าวงาย [ กิน - ข้าว - งาย ] : หมายถึง รับประทานอาหารมื้อเช้า

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กินข้าวงาย"

อีหล่า ไปหาข้าวงายมาสู่พ่อเฮากินแหน่

แปลว่า หนู ไปเตรียมอาหารเช้าให้พ่อเราหน่อย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:35:51
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด