ความหมายของคำว่า "กินข้าวสวย"

กินข้าวสวย ภาษาอีสาน หมายถึง

กินข้าวสวย [ กิน - ข้าว - สวย ] : หมายถึง รับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อเที่ยง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กินข้าวสวย"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:35:59
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด