ความหมายของคำว่า "กิ้น"

กิ้น ภาษาอีสาน หมายถึง

กิ้น [ กิ้น ] : หมายถึง สั้น,สั้นลง, สั้น, สั้นมาก บางครั้งก็ใช้คำว่า กุ้น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กิ้น"

เหลาดินสอจนกิ้นหมดแล้ว. ใซ้ดินสอคุ้มเนาะ กิ้นปานนั้นยังใซ้อยู่
เหลาดินสอสั้นจนจะหมดอยู่แล้ว. ใช้ดินสอคุ้มค่านะ สั้นขนาดนั้นยังใช้อยู่

หมาหางกิ้น หมายความว่า หมาที่มีหางสั้น ๆ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-12-26 09:43:21
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด