ความหมายของคำว่า "กีด"

กีด ภาษาอีสาน หมายถึง

กีด [ กีด ] : หมายถึง เกะกะ , ขวางทาง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กีด"

(กรุณาอ่านเป็นสำเนียงภูไทอำเภอนาแก)
หย่ามากีดหนำหมู่นี้หนา จักหน้อยแหล่พ้อได่นิ
แปลว่า อย่ามาทำเกะกะแถวนี้นะ เดี๋ยวเจอ...

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:42:30
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด