ความหมายของคำว่า "กึง"

กึง ภาษาอีสาน หมายถึง

กึง [ กึง ] : หมายถึง เกร็ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กึง"

เช่น อย่าซุกึงหลาย มันสิเปนแป้ว

แปลว่าอย่าเกร็งมากสิ เดี๋ยวจมันเป็นแผลเป็น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:36:36
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด