ความหมายของคำว่า "กางกี้"

กางกี้ ภาษาอีสาน หมายถึง

กางกี้ [ กาง - กี้ ] : หมายถึง นกกางกี้,นกแก้ว

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กางกี้"

เป็นคำโบราณ มักเห็นในบทผญาอีสาน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:30:24
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด