ความหมายของคำว่า "กุ่น ๆ"

กุ่น ๆ ภาษาอีสาน หมายถึง

กุ่น ๆ [ กุ่น - กุ่น ] : หมายถึง ฝุ่นตลบ , รีบร้อน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กุ่น ๆ"

ใช้ขยายกิริยา เช่น
จารย์ใหญ่ แล่นหนีกุ่น ๆ เลย
คำแปล
จารย์ใหญ่ วิ่งหนีฝุ่นตลบ เลย

เซียงรุทธิ์ ฟ้าว ญ่างหนี กุ่นๆ
คำแปล
เซียงรุทธิ์ รีบเดินหนีอย่างรีบร้อน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:37:18
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด