ความหมายของคำว่า "กุด (ขา)"

กุด (ขา) ภาษาอีสาน หมายถึง

กุด (ขา) [ กุด ] : หมายถึง ด้วน , ขาด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กุด (ขา)"

ขากุด = ขาขาด

แขนกุด = แขนขาด

ส่งขากุด = กาเกงขาสั้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-12-21 23:03:38
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด