ความหมายของคำว่า "เกี่อย"

เกี่อย ภาษาอีสาน หมายถึง

เกี่อย [ เกี่อย ] : หมายถึง ลักษณะของการตัก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เกี่อย"

เหมือนกับคำว่าเกี่ยย เช่น เกีื่อยน้ำ แปลว่า ตักน้ำ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:16:43
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด