ความหมายของคำว่า "สายสนอง"

สายสนอง : หมายถึง เชือกด้ายที่ร้อยหนังสือใบลานชนิดเป็นผูก เป็นมัด เรียก สายสนอง.

( อังกฤษ : cord which holds leaves of palm-leaf books together.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สายสนอง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-08-10 01:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด