ความหมายของคำว่า "แกน"

แกน ภาษาอีสาน หมายถึง

แกน [ แกน ] : หมายถึง แข็ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แกน"

ดินหม่องนี่แกนแฮง

คำแปล
ดินบริเวณนี้แข็งมาก

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:12:45
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด