ความหมายของคำว่า "แก่น (แข็ง)"

แก่น (แข็ง) ภาษาอีสาน หมายถึง

แก่น (แข็ง) [ แก่น ] : หมายถึง แข็ง,แน่น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แก่น (แข็ง)"

เช่น ไม้อีหยังนอ มาแก่นแท้ ตีตาปู กะบ่เข้า แปล.ไม้อะไรแข็งจังตอกตะปูก็ไม่เข้า ้หรือ บ่าวหน่อ ลาวบ่แก่นดอกเฮือนเจ้าของ ลาวไปแก่นอยู่เฮือนผู้สาว พู้น แปล บ่าวหน่อ แกไม่ชอบ(หรือไม่ติด)บ้านตัวเองหรอก แกไปติด(หรือไปชอบ)บ้านแฟนแกโน้น.

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:13:03
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด