ความหมายของคำว่า "แสนแวน"

แสนแวน : หมายถึง สวย งาม อย่างว่า บ่าวยี่เที้ยงแสนแวนพ้นเพื่อน (ฮุ่ง) อย่าได้แสนแวนหน้าวาจาเว้าอ่ง (ย่า) แสนแวนหน้างามดีเสมอแว่น (ขุนทึง).

( อังกฤษ : beautiful, pretty.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แสนแวน"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-20 20:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด