ความหมายของคำว่า "โสมคราม"

โสมคราม : หมายถึง การรบกับคนสมัยโบราณยุคแรก เรียก โสมคราม อย่างว่า เยียวท่อทำเปืองปล้นโสมครามแพ้เพื่อน (ฮุ่ง).

( อังกฤษ : war, combat (archaic).)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "โสมคราม"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-20 19:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด