ความหมายของคำว่า "ขอก"

ขอก ภาษาอีสาน หมายถึง

ขอก [ ขอก ] : หมายถึง ขอบ,ริม,นอกสุด,ริมสุด,ข้างนอก,ริมข้าง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขอก"

หยับออกไปนอนขอกๆพู้น
แปลว่า ขยับออกไปนอนข้างนอกโน่น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:38:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด