ความหมายของคำว่า "ก่อ"

ก่อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่อ [ ก่อ ] : หมายถึง สร้างขึ้น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อ"

ใช้เหมือนคำไทย เช่น ก่อร่างสร้างโต หมายถึง สร้างเนื้อสร้างตัว

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:30:36
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด