ความหมายของคำว่า "ของต้อน"

ของต้อน ภาษาอีสาน หมายถึง

ของต้อน [ ของ - ต้อน ] : หมายถึง ของฝาก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ของต้อน"

ของฝาก ต้อน ความหมายคือ เอาของมาฝาก อีกความหมายหนึ่งคือ อุปกรณ์เครื่องมือดักปลาขนาดใหญ่ อยู่ประจำที่เคลื่อนย้ายไปได้

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:38:55
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด