ความหมายของคำว่า "ขอดอ้อป้อ"

ขอดอ้อป้อ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขอดอ้อป้อ [ ขอด - อ้อ - ป้อ ] : หมายถึง ลักษณะของการห่อของที่มีขนาดเล็กโดยการพันให้แน่น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขอดอ้อป้อ"

ได้อีหยังมาน้อ คือขอดอ้อป้อดีแท๊

หมายถึง ได้อะไรมา ทำไมห่อไว้ดีจัง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:39:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด