ความหมายของคำว่า "กกไม้"

กกไม้ ภาษาอีสาน หมายถึง

กกไม้ [ กก - ไม่ ] : หมายถึง ต้นไม้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กกไม้"

กะปอมก่าใหญ่มันแล่นขึ้นเทิงกกไม้แล้ว หมายถึง กิ่งก่าตัวใหญ่วิ่งขึ้นบนต้นไม้ เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-08-19 11:22:57
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด