ความหมายของคำว่า "ข่อยมักเจ้า"

ข่อยมักเจ้า ภาษาอีสาน หมายถึง

ข่อยมักเจ้า [ ข่อย - มัก - เจ้า ] : หมายถึง ฉันรักคุณ ผมรักคุณ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ข่อยมักเจ้า"

ข้อยมักเจ้าหลาย ๆ เด้อ อ้ายมักเจ้าเด้อนาง

 ข่อยมักเจ้า - ฉันรักคุณ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:40:12
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด