ความหมายของคำว่า "ข่อหล่อแข่แหล่"

ข่อหล่อแข่แหล่ ภาษาอีสาน หมายถึง

ข่อหล่อแข่แหล่ [ ข่อ - หล่อ - แข่ - แหล่ ] : หมายถึง เล็กๆน้อยๆ ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ข่อหล่อแข่แหล่"

บักกึ่ม : เบิ่งๆ ผู้ได่เฮ็ดไหอีแมแตก เป็นชิ้น ข่อหล่อแข่แหล่ อยู่ 
แปลว่า
บักกึ่ม : ดูๆ ใครก้ไม่รู้ทำไหคุณแม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:40:22
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด