ความหมายของคำว่า "ขะเจ้า"

ขะเจ้า ภาษาอีสาน หมายถึง

ขะเจ้า [ ขะ - เจ้า ] : หมายถึง พวกเขา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขะเจ้า"

เป็นคำที่ใช้อย่างทางการมากในอีสาน แปลว่ากลุ่มที่เราพูดถึงสองคนขึ้นไป

บักเท่โตสิไปแก่เข่าส่อยขะเจ้าบ่

แปลว่า เท่แกจะไปขนข้าวช่วยพวกเขามั้ย

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:40:45
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด