ความหมายของคำว่า "ขะลำ"

ขะลำ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขะลำ [ ขะ - ลำ ] : หมายถึง ผิดประเพณี,ผิดครรลองคลองธรรม

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขะลำ"

เจ้าจั่งใด๋มานั่งอยู่หัวบันไดจั่งสิ๊ ฮุ้บ่ เฮ้ดจั่งสิ๊มันขำละฮู้บ่

แปลว่า ทำไมคุณมานั่งที่หัวบันไดอย่างนี้ รู้ไหม การทำแบบนี้เป็นการทำผิดผีบ้านผีเรือนรู้ไหม

คำว่าคะลำ หรือ ขะลำคือ ข้อห้ามที่ผิดแปลกแหกประเพณี เป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างไว้เพื่อป้องกันอันตรายในอนาคต 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:55:13
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด