ความหมายของคำว่า "สิ"

สิ ภาษาอีสาน หมายถึง

สิ [ สิ ] : หมายถึง จะ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "สิ"

แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง แปลว่า ไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไร

สิเคียงข้างให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิม แปลว่า จะเคียงข้างให้ได้รู้ หัวใจยังคงเดิม

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 0000-00-00 00:00:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด