ความหมายของคำว่า "ปานใด๋"

ปานใด๋ ภาษาอีสาน หมายถึง

ปานใด๋ [ ปาน-ใด๋ ] : หมายถึง แค่ไหน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ปานใด๋"

ผ่านมาดนปานใด๋ แปลว่า ผ่านมานานแค่ไหน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 0000-00-00 00:00:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด