ความหมายของคำว่า "เว่า"

เว่า ภาษาอีสาน หมายถึง

เว่า [ เว่า ] : หมายถึง พูด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เว่า"

ยังจดจำทุกถ้อยวาจา ที่เฮาเว่าต่อกัน แปลว่า ยังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เราได้พูดต่อกัน

[] อัพเดทล่าสุด : 0000-00-00 00:00:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด