ความหมายของคำว่า "แตงกิง"

แตงกิง ภาษาอีสาน หมายถึง

แตงกิง [ แตง-กิง ] : หมายถึง

แตงไทย ชื่อแตงไทยชนิดหนึ่ง


ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "แตงกิง"

ยังไม่มีประโยคตัวอย่าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-03-13 20:00:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด