ความหมายของคำว่า "ขัดหล่องหง่อง"

ขัดหล่องหง่อง ภาษาอีสาน หมายถึง

ขัดหล่องหง่อง [ ขัด - หล่อง - หง่อง ] : หมายถึง งอแง ,งอล ,อาการคนงอแง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขัดหล่องหง่อง"

อีหล่าเป็นอีหยัง คือมานั่งขัดหล่องหง่องแท๊

หมายถึง หนูเป็นอะไรหรอ ทำไมนั่งหน้างอแงอยู่

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:41:02
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด