ความหมายของคำว่า "ขี้ตก"

ขี้ตก [ ขี้ - ตก ] : หมายถึง ยางของต้นไม้ที่หล่นลงตามพื้นดิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ตก"

ลูกหล่า เอาขี้กะตกมาให้แม่ดังไฟแน่.. 

แปลว่า ลูก เป็นเอาขี้กะตกมาให้แม่ใช้ก่อไฟหน่อย 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-17 05:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด