ความหมายของคำว่า "ลางอัน"

ลางอัน [ ลางอัน ] : หมายถึง

บางสิ่ง บางอย่าง


ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ลางอัน"

ลางอันกะสุก ลางอันกะดิบ แปลว่า บางอันก็สุก บางอันก็ดิบ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-17 06:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด