ขั่นสั่น,คั่นสั่น,กะสั่น,คะสั่น ภาษาอีสาน หมายถึง

ขั่นสั่น,คั่นสั่น,กะสั่น,คะสั่น [ ขั่น - สั่น ] : หมายถึง ถ้าอย่างนั้น

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขั่นสั่น,คั่นสั่น,กะสั่น,คะสั่น"

การบ้านของข่อยหายไปไสแล่ว? 
: การบ้านของฉันหายไปไหนแล้ว 

ข้อยลอกอยู่ 
:ฉันกำลังลอกอยู่ 

คั่นสั่นเอาไปส่งครูให้นำแหน่เด้อ 
:ถ้าอย่างนั้นเอาไปส่งครูให้ด้วยนะ

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:41:11
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด