ความหมายของคำว่า "พล่อย"

พล่อย [ พล่อย ] : หมายถึง

กรอบ เปราะบาง เปื่อย ยุ่ย


ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "พล่อย"

ยังไม่มีประโยคตัวอย่าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-12 18:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด