ความหมายของคำว่า "บาดได๋แท้"

บาดได๋แท้ [ บาดได๋แท้ ] : หมายถึง

ที่ไหนได้ ที่แท้ก็


ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "บาดได๋แท้"

ยังไม่มีประโยคตัวอย่าง

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-12 19:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด