ความหมายของคำว่า "ขัว"

ขัว ภาษาอีสาน หมายถึง

ขัว [ ขัว ] : หมายถึง สะพาน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขัว"

ขัวมิตรภาพข้ามแม่น้ำ ไทย-ลาว ยาวมาก
แปลว่า 
สะพานข้ามแม่น้ำมิตรภาพ ไทย-ลาวยาวมาก

เป็นคำเก่า ลาวใช้อยู่ในปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:41:23
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด