ความหมายของคำว่า "ขัว (ขุด)"

ขัว (ขุด) ภาษาอีสาน หมายถึง

ขัว (ขุด) [ ขัว ] : หมายถึง การใช้เสียมขุดดินเบาๆเพื่อหาอะไรสักอย่าง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขัว (ขุด)"

คำว่า "ขัว" นอกจากจะแปลว่า "สะพาน" แล้ว
ยังเป็นคำกริยา ที่แสดงลักษณะที่เป็นการใช้เสียมขุดดินเบาๆในลักษณะทำมุมจากพื้นดินไม่เกิน 30 องศา เป็นการขุดดินเบาๆเป็นบริเวณกว้าง ไม่เน้นความลึก ซึ่งจะแตกต่างจากคำว่า "ก่น" มีเราจะขุดให้ลึก

ตัวอย่างการขัว เช่น
-ขัวหอย
-ขัวเขียดจินา

สามารถที่มาของคำว่าขัว ที่ไปคล้ายคำคำที่หมายถึงสะพาน น่าจะมาจาก เวลาที่คนลาว หรือคนอีสานไปขัวหอย หรือขัวหาของกินต่างๆ มักจะไปหาใต้สะพาน หลังน้ำแห้ง เพราะสัตว์จะจำศีลอยู่ เลยทำให้กลายเป็นคำเดียวกัน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:41:38
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด