ความหมายของคำว่า "ขาโต้ย"

ขาโต้ย ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาโต้ย [ ขา - โต้ย ] : หมายถึง หน้าขา , ขาออ่น , โคนขา

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาโต้ย"

อิหล่า ลุกก่อน นั่งเต็งขาโต้ยพ่อ

แปลว่า

หนู ลุกก่อน นั่งทับโคนขาพ่อ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:23:19
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด