ความหมายของคำว่า "ขาบ"

ขาบ ภาษาอีสาน หมายถึง

ขาบ [ ขาบ ] : หมายถึง กราบ (เป็นคำเก่า)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาบ"

พากันขาบพระเด้อ 
แปลว่า พากันกราบพระนะ

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:21:56
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด