ความหมายของคำว่า "ก่องข้าว,กองเข่า"

ก่องข้าว,กองเข่า ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่องข้าว,กองเข่า [ ก่อง - ข้าว ] : หมายถึง ก่องข้าวเหนียวนึ่ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่องข้าว,กองเข่า"

ก่องข้าว กระติบข้าว 

เช่น ยายสี เจ้าพายก่องเข่าไปไส  แปลว่า ยายสีจะสะพายกระติบข้าวไปไหน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:31:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด