ความหมายของคำว่า "ก่องข้าว"

ก่องข้าว ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่องข้าว [ ก่อง - ข้าว ] : หมายถึง ก่องข้าวเหนียวนึ่ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่องข้าว"

ก่องข้าว กระติบข้าว 

เช่น ยายสี เจ้าพายก่องเข่าไปไส  แปลว่า ยายสีจะสะพายกระติบข้าวไปไหน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-04-02 13:45:47
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด